Lehenhof Wurst 7 von 2117

Bauernbratwurst Lehenhof
 • lws
 • Demeter
9,50 € * / St
1 * St (9,50 € / Stk)


Landjäger Lehenhof
 • lws
 • Demeter
5,50 € * / St
1 * St (5,50 € / Stk)


Leberwurst
 • lws
 • Demeter
4,49 € * / St
1 * St (4,49 € / Stk)


Lyoner
 • lws
 • Demeter
4,69 € * / St
1 * St (4,69 € / Stk)


Minisalami Lehenhof
 • lws
 • Demeter
5,90 € * / St
1 * St (5,90 € / Stk)


Schinkenwurst
 • lws
 • Demeter
4,69 € * / St
1 * St (4,69 € / Stk)


Schwarzwurst Demeter
 • lws
 • Demeter
4,49 € * / St
1 * St (4,49 € / Stk)